Is gemengd wonen wel zo goed?

Johngoring_2 In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid van de sectie xe2x80x98Interculturalisatiexe2x80x99 van het NIP: het Nederlands Instituut van Psychologen. De sectie stelt zich ten doel om psychologen in hun beroepsuitoefening bewust te maken van de etnische diversiteit van hun clixc3xabnten. In het sectiebestuur discussixc3xabren we regelmatig over de vraag of we ons niet moeten mengen in het huidige maatschappelijk debat over de positie van allochtonen. Ik ben daar geen voorstander van omdat ik weet dat mijn  collega-bestuurders in de eerste plaats  wetenschappers zijn die uiteraard wetenschappelijke oplossingen hebben voor maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd weet ik eigen ervaring dat de politiek zo zijn eigen ratio heeft. Die ratio is meestal niet op wetenschappelijke inzichten gebaseerd.

Want neem nou het volgende geval. Het was weliswaar een onopvallend bericht dat eind vorig jaar  in de media verscheen maar de consequenties hiervan zouden echter gigantisch moeten zijn. Gedegen Nederlands wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de kans op psychotische aandoeningen bij allochtonen toeneemt als het aantal allochtonen in de wijk waar zij in wonen, afneemt. Anders gezegd: een Marokkaan in Amsterdam West xe2x80″ bekend om zijn hoge concentraties Marokkanen xe2x80″ heeft een veel kleinere kans op het ontwikkelen van psychoses dan een Marokkaan die in Amsterdam Zuid woont en een Surinamer is psychisch beter af in De Bijlmer dan op het Java-eiland.

Het onderzoek is tussen 1997 en 2005 verricht in Den Haag onder Surinamers, Turken en Marokkanen en de kleinere kans op psychotische aandoeningen vanwege het wonen in een overwegend allochtonenwijk geldt voor alle drie groepen. Wat extra interessant is: dit verband geldt voor zowel eerste als tweede generatie allochtonen en het is ook aangetoond in eerdere buitenlandse studies. De mogelijke verklaringen voor de onderzoeksresultaten zijn simpel en weinig verrassend. In een wijk met weinig Hollanders  ervaren allochtonen minder gevoelens van discriminatie en het anders zijn. Dit vermindert de kans op psychoses en schizofrenie. Dezelfde heilzame werking gaat uit van buurtnetwerken bestaande uit mensen van gelijke etniciteit. Hoewel het onderzoek daar niet over rept, mag aangenomen worden dat deze redenering ook opgaat voor autochtonen. xe2x80x98Eenzijdigxe2x80x99 samengestelde wijken blijken zo ook hun voordelen te hebben.

Zouden onze dames en heren politici nou kennisgenomen hebben van deze onderzoeksresultaten en nog belangrijker: zouden ze hier consequenties aan verbinden? Daar blijkt vooralsnog helemaal niks van. Van links tot rechts, van Rijk tot stadsdeel is de politiek nog steeds bezeten door het ideaal van menging van bevolkingsgroepen. Concentraties van allochtonen moeten ten koste van alles bestreden worden. Nederland is pas af als allochtonen zo gelijkmatig mogelijk over het hele land verspreid zijn.

Na de Bijlmer maakt  Amsterdam zich op voor een sloop- en nieuwbouwoperatie die zijn weerga niet kent…   

Tienduizenden woningen gaan tegen de vlakte en hoewel dit vanofficixc3xable zijde ontkend wordt, geschiedt de sloop bijna uitsluitend inwijken met hoge concentraties allochtonen. Want mengen zullen ze in deherbouwde wijken! De vraag of ze daar gelukkig van worden is niet aande orde. Onze wethouders Van Poelgeest en Herrema hebben ongetwijfeldhet beste voor met de allochtone mens. Zij zouden zich toch moetenberaden over het doel van de sloop en nieuwbouw operatie? Het centraleuitgangspunt van het Amsterdamse huisvestingsbeleid, het mengen vanbevolkingsgroepen, zou toch subiet overboord gezet moeten worden nublijkt dat die ook ziekmakend kan uitwerken en nog meer Bilal B.xe2x80x99sproduceert? Minister Vogelaar, nota bene van integratie!, kan demiljarden voor haar op menging gerichte prachtwijken liever inzettenvoor nuttiger zaken in plaats van bestaande  sociale netwerken  teslopen.

Schizofrenie, een vorm van psychose, wordt door de wetenschapaangeduid als een situatie waarin men het contact met de werkelijkheidkwijt is. Zo bezien leven onze politieke bestuurders in hun eigenwerkelijkheid met een eigen ratio. Een typisch staaltje vanschizofrenie? Daar zou eens wetenschappelijk onderzocht naar gedaanmoeten worden.

John Goring is columnist van het Allochtonenweblog

Link: Schizofrenie onder allochtonen

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in john goring. Bookmark the permalink.

3 Responses to Is gemengd wonen wel zo goed?

 1. Martien Pennings says:

  “(…) dat de kans op psychotische aandoeningen bij allochtonen toeneemt als het aantal allochtonen in de wijk waar zij in wonen, afneemt.”

  Die tweede term “allochtonen” is dus gezien vanuit de eerste categorie allochtonen die de autochtonen dan als allochtonen betitelt. Anders snap ik het niet. Indien “anders” moet “afneemt” luiden “toeneemt” of moet dat tweede “allochtonen” luiden “autochtonen”.

  Maar voor de rest is het een mooi pleidooi voor parallelle samenlevingen en stamvorming. Schizofrenie is overigens, zo meen ik dat de laatste inzichten luiden, een aangeboren ziekte die wel door omgevingsfactoren eerder manifest kan worden.

  Enfin, zolang als de oplossing maar niet luidt: minder kettingmigratie en huwelijksdeals met de thuislanden. Vooral islam moeten we blijven importeren. Hxc3xa9xc3xa9l belangrijk!

 2. Martien Pennings says:

  Maar nu ik het weer overlees, zie ik dat ik de fout maak. Schrap het maar.

 3. Bernadette de Wit says:

  Zou er niet een onderrapportage zijn in overwegend allochtone wijken? We lezen al jaren dat die mensen minder snel bij de hulpverlening terecht komen. Er gebeurt in die wijken veel dat de overheid & instanties niet weten.

  Vraag 2: is het dan wederom ‘onze’ schuld omdat ‘wij’ zo discrimineren?
  Sorry hoor, maar psychotisch of schizofreen word je niet zo maar. Ik geloof helemaal niks van dit onderzoek. Zou het niet veeleer zo zijn dat buurvrouw Lies in een gemengde wijk tegen haar Marokkaanse buurvrouw zegt: “Het gaat niet goed met jouw Ahmedje, je moet met hem naar de huisarts.” En buurvrouw Fatima zal dat wegens minder kennis van de NL gezondheidszorg misschien minder snel bij haar buurvrouw Habiba doen in de schotelcity’s, mede omdat alles de wil van Allah is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s