Regels zijn regels

NielsHet was vrijdag en even keek ik op mijn telefoon om tezien hoe laat het was. xe2x80x98Exc3xa9n gemiste oproepxe2x80x99 stond er met grote lettersop het scherm. De hele tijd had ik mxe2x80x99n telefoon bij me gedragen, maarblijkbaar had ik de trilstand tijdens het wandelen niet gevoeld. Toenik mijn voicemail afluisterde kreeg ik het slechte nieuws te horen. C.,een vluchteling die we met de xe2x80x98Aktiegroep Opvang NU!xe2x80x99 in Wageningen onderdak en opvang geboden hadden, is opgepakt en zit momenteel in vreemdelingenbewaring.

Toevallig was ik de week daarvoor nog bij hem langs geweest. Toenging het al niet goed met hem. Hij is een zogenaamde oude wetter en zoudaarom in aanmerking komen voor het generaal pardon. Hij had echter nogsteeds niets gehoord van de IND,de instantie die deze asielverzoeken moet afwerken. De reden daarvooris waarschijnlijk dat hij volgens geruchten, tussen zijn aankomst inNederland en nu, korte tijd in Frankrijk is geweest. Wat hiervan waaris en hoe de vork precies in de steel steekt weet ik niet. Maar als hetklopt dan krijgt hij waarschijnlijk geen verblijfsvergunning. Hoe hetook zij, volgens C. was dit gerucht bij de IND gemeld.

Alleskwam in een stroomversnelling doordat er kortgeleden een aanklachttegen hem is ingediend. Op de details daarvan wil ik hier verder nietingaan. De politie Wageningen had hem op het bureau uitgenodigd om zijnversie van het verhaal te komen vertellen. Van die gelegenheid hebbenze gebruik gemaakt om hem meteen maar in de boeien te slaan. Nu zit hijvast en ik ben bang dat de IND zijn mogelijke verblijf in Frankrijk ende aanklacht zal aangrijpen om C. terug de ellende in te sturen.

Maar er is nog hoop. Want zo lang niet vaststaat of hij sinds zijnaankomst onafgebroken in Nederland is geweest, valt C. onder hetgeneraal pardon en dient hij een eerlijk Nederlands proces te krijgen.Iemand die onder de pardonregeling valt en op een verblijfsvergunningwacht hoort niet in vreemdelingendetentie, maar moet hetzelfdebehandeld worden als ieder ander die van hetzelfde beschuldigd wordt.Regels zijn regels!

Niels van den Berge is columnist van het Allochtonenweblog. Deze column verscheen ook op zijn eigen weblog.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in niels van den berge. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s