Rights and Roses en Economische rechtvaardigheid (Fenna Ulichki)

no nameOp welke manier kan het beschermen van vrouwenrechten bijdragen aan het bestrijden van mensenhandel?

Met een debat werd het start-schot gegeven van de internationale 2008 La Strada campagne voor vrouwenrechten.

Marieke van Doorninck, mijn collega in de fractie/ gemeenteraad en lobbyist voor La Strada,leidde deskundig het gesprek tussen verschillende vertegenwoordigersvan La Strada Oost-Europa en Cees Flinterman, lid van het CEDAW,het comitxc3xa9 dat toeziet op naleving van het VN-vrouwenverdrag

En met een interview dat ik had met Esther Vonk van Mama Cash werd de campagne Economic Justice Fund gelanceerd.

Dit soort bijeenkomsten van Mama Cash en La Strada zijn voor mij een warm bad, leerzaam maar vooral omdat het ergens over gaat!
Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Ja, voor velen vanzelfsprekend, maarzo normaal is het niet. Vrouwenrechten of emancipatie is de laatstejaren teruggebracht naar een welles nietes discussie over de tolerantievan islam richting vrouwen. Terwijl de strijd voor vrouwenrechten een universelestrijd is voor het opheffen van de ongelijke machtsverhouding tussen man envrouw. En daamree een maatschappelijke beweging en geen anti-religeuzebeweging. Zolang vrouwen waar dan ook ter wereld worden bedreigd,uitgesloten en gediscrimineerd om hun vrouw zijn, zullen vrouwen altijdproberen hun weg te vinden naar een beter bestaan.
En zolang landen restricitief migratiebeleid voeren en slachtoffers vanvrouwenhandel zien als getuigen sec, maar vervolgens vrouwenrechtenloos blijven en gezien worden als passief slachtoffers, zullenvrouwenrechten en dus mensenrechten worden geschonden.

Fenna Ulichki is voor Groenlinks gemeenteraadslid in Amsterdam en columnist van het Allochtonenweblog. Deze column verscheen ook op haar hyves.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in fenna ulichki. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s