Stichting Egad eist aanpassingen en verbeteringen binnen het Antilliaanse gevangeniswezen

GevangenisEgad is van mening dat er op alle Antilliaanse eilanden veel moet gebeuren binnen het gevangeniswezen en dat het hier een acute noodsituatie betreft die snel ingrijpen noodzakelijk maakt. De omstandigheden waaronder de gevangenen zich in Bon Futuro en Point Blanche bevinden zijn erbarmelijk xe2x80″ een situatie welke al eerder door de VN Commissie tegen marteling in haar rapporten benoemd werd. Er is een nijpend personeelstekort en het aanwezige personeel moet beter worden geschoold. Bovendien is er een gebrek aan sociale opvang en nazorg. Hierdoor wordt de kans op recidive vergroot.

Men heeft een aantal jaar op de Antillen al geprobeerd om iets aan de situatie in de huidige inrichtingen Bon Futuro (Curaxc3xa7ao) en Point Blanche (Sint Maarten) te verbeteren door louter inzet van autochtone detentiemedewerkers en beleidsmakers, zonder het gewenste resultaat. Egad is van mening dat veranderingen en verbeteringen van de huidige situatie binnen het gevangeniswezen van de Antillen niet alleen tot stand kan komen door louter inzet van autochtone detentiemedewerkers en beleidsmakers, maar dat er gekeken moet worden of de nodige deskundigheid en ervaring niet voorhanden ligt onder de Antilliaanse detentiemedewerkers en beleidsmakers uit dezelfde werkgebieden in Nederland en elders.  Ons inziens zal de kans op succes hierdoor vergroot worden. Waardoor er tengevolge hiervan fors bespaard kan worden op tijd- en geldinvesteringen. Het signaal wat hier mee wordt uitgezonden naar de hedendaagse in crisis verkerende Antilliaanse samenleving zal het vertrouwen in eigen volk opvijzelen.

Stichting EGAD is in mei 2005 op gestart  op door een groep Antilliaanse detentiemedewerkers werkzaam bij de Dienst Justitixc3xable Inrichtingen (DJI) in Nederland. Het doel van de stichting is primair om middels samenwerking, ondersteuning, begeleiding en het uitwisselen van ervaringen over en uit het detentiewerkveld een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en deskundigheidsbevordering van onze collegaxe2x80x99s op de Antillen

Hierbij is onze motto xe2x80x98Ban Kas Ban Duna Un Manxe2x80x99 (Terug naar huis om ons steentje bij te dragen). De stichting ziet ook als onderdeel van haar taak de overheden van zowel de Antillen als die van Nederland te ondersteunen en te adviseren met betrekking tot diverse door te voeren aanpassingen en verbeteringen binnen het Antilliaanse gevangeniswezen, zodat er op een positieve wijze gestalte kan worden gegeven aan desbetreffende veranderingen.

Een aantal punten op een rij;

xc3x98       Door samenwerking, ondersteuning, begeleiding en het uitwisselen van  ervaringen bijdrage te leveren aan ontwikkeling en  deskundigheidsbevordering.

xc3x98       Het ondersteunen en het adviseren van de overheden van zowel de Antillen als die van Nederland met de diverse door te voeren aanpassingen en verbeteringen binnen het Antilliaanse gevangeniswezen.

xc3x98       Een databank aangelegd met medewerkers van o.a. de DJI, reclassering, forensische           psychiatrie, nazorg xe2x80″ ketenpartners en gemeentelijke instellingen verbonden aan detentie en nazorg.

Bovengenoemde punten zijn aanbevelingen en adviezen van Stichting Egad ten behoeve van het gevangeniswezen binnen de Antilliaanse samenleving.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ingezonden, justitie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s