Door een Marokkaanse bril; nieuws van maroc.nl

Marocnl_logoNieuws van de pagina’s van maroc.nl: joden en moslims samen voor de klas, Surinaamse bisschop vindt Wilders halsstarrig en het Turkse godsdienstonderwijs gaat op de schop.

Jood en moslim samen voor de klas
Een landelijk project waarbij joodse en islamitische studenten lesgevenover de Tweede Wereldoorlog en het Midden-Oostenconflict, propaganda ende vrijheid van meningsuiting gaat dinsdag van start. De lessenserie ‘Tweede Wereldoorlog in perspectief’ werd de afgelopenvier jaar al in Amsterdam gegeven, maar zal het komend jaar ook inhonderd klassen buiten de hoofdstad worden gegeven. Lees verder op maroc.nl

Surinaamse bisschop vindt Wilders halsstarrig
De Surinaamse katholieke Bisschop Wilhelmus de Bekker vindt dehalsstarrige houding van Geert Wilders om de film Fitna toch uit tezenden, getuigen van heel veel domheid en vindt dat de politicuseigenlijk moet worden doodgezwegen. Moslimsorganisaties in Surinamezijn van mening dat Wilders onder het mom van vrijheid vanmeningsuiting de islam en moslims op de meest onbehouwen en beledigendewijze benadert en dat hij dat vooral doet om zijn aanhang verder uit tebouwen. Wilders hoort volgens de organisaties in de wildernis thuis.Met zijn acties zet hij niet alleen de moslimwereld op zxe2x80x99n kop, maarbrengt hij ook de Nederlandse samenleving en Nederlanders in hetbuitenland onnodig in gevaar. Lees verder op maroc.nl

Turks godsdientsonderwijs op de schop
Het vonnis is een overwinning voor de alevitische gemeenschap inTurkije, die zegt al jaren te worden gediscrimineerd. Alevieten zeggendat met de ‘soennitische’ godsdienstlessen wordt geprobeerd hen totassimilatie te dwingen. Het Turkse ministerie van Onderwijs zal nu moeten beslissen of er ookgodsdienstonderwijs voor niet-soennieten komt, of dat hetgodsdienstonderwijs facultatief wordt. Naar schatting is twintigprocent van de Turkse bevolking aleviet, hetgeen neerkomt op zo’nvijftien miljoen mensen.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Van onze correspondent uit Allochtonixc3xab. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s