Op survival in schotelcity

Het is deze dagen in Slotervaart gemakkelijk om de publiciteit tehalen. Het stadsdeel is vergeven van de verslaggevers die op zoek zijnnaar een rel, een hijgerige quote of op zijn minst een brandende auto.

Steek een auto in de fik en je haalt gegarandeerd de landelijkepers. Dat is kicken. Als klein groepje krijg je meer aandacht dan dielosers van voetbalsupporters die in veel grotere getale met de politie matten. Met dank aan de landelijke media xc3xa8n aan het stadsdeel Slotervaart dat een actief mediabeleid voert.

Nou wil ik de problemen niet bagatelliseren. Wel vind ik de steedsluidere roep om harde maatregelen zorgelijk. Hoe harder hoe beter. Eenharde aanpak scoort en suggereert een daadkrachtige overheid, maarwerkt het ook? Uit internationaal onderzoek blijkt steeds weer dat ergeenenkele correlatie bestaat tussen de zwaarte van de straffen dieJustitieoplegt en de misdaadstatistieken. Dat verklaart criminoloog Renxc3xa9 vanSwaaningen in De Pers. Van Swaaningen:

‘Het optreden van justitieweerspiegelt niet de misdaadcijfers xe2x80″ stijgende criminaliteit leidt totzwaardere straffen, en dat zorgt dan weer voor een daling xe2x80″ maar detoestand van de maatschappij. Een angstige maatschappij roept omzwaardere straffen. Dus hoe lager het vertrouwen in de overheid, hoezwaarder de straffen. En ook, hoe groter de verschillen tussen arm enrijk, en hoe groter de angst voor criminaliteit, des te zwaarder destraffen.xe2x80x99

Renxc3xa9 van Swaaningen verwacht meer van maatschappelijke maatregelen, zoals de aanpak vanprobleemwijken. In de jaren ’80 is veel van de jeugdzorg en het buurtwerk wegbezuinigd, waardoor een belangrijkvangnet is verdwenen. Van Swaaningen: "Wat daar gebeurd is, is echt schandalig. Hetvacuxc3xbcm dat zo is ontstaan, wordt nu in toenemende mate gevuld door eendivers controlesysteem bestaande uit buurtvaders, gemeentelijkeinitiatieven, particuliere bewakingsbedrijven, bewakingscameraxe2x80x99s endoor justitie. Oom agent is inmiddels een halve maatschappelijk werker.Op dit moment verdient 14 procent van de beroepsbevolking zijn geld methet in de gaten houden en controleren van medeburgers."

En: "Verreweg de meeste criminelen zijn eenvoudige sukkelaars die het inonze maatschappij niet kunnen bolwerken xe2x80″ althans niet met legalemiddelen. Hoeveel het er zijn, hangt in grote mate af van de structuurvan de samenleving. Iedere maatschappij krijgt de criminaliteit die zeverdient, zei de Franse criminoloog Lacassagne. En dat was 125 jaargeleden."

Ewoud Butter (gepubliceerd op 27 oktober 2007)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ewoud butter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s